/images/avatar.png

Abdullah's homepage

Excel LET ile gelir vergisi hesaplama

Excel’de yeni LET fonksiyonu ile iç içe geçmiş koşullu karmaşık formülleri dizginleyebilirsiniz. Türkçe olarak LET fonksiyonunu anlatan ilk makale ve gerçek hayattan bir örnek olarak, kümülatif matrahlı gelir vergisi hesabını formül ile gerçekleştireceğiz.

Riskli Yapılar

26 Eylül 2019 tarihinde Silivri yakınlarında meydana gelen 5,8 şiddetindeki deprem, tüm İstanbullularda “Acaba binamız güvenli mi?” sorusunu gündeme getirdi. Maalesef gerekli önemin gösterilmediği bu konuda gelen bazı soruları cevaplayabilmek için konu ile ilgili mevzuat hakkında kısa bir özet sunmak istedim. Yazının son kısmında ilgili mevzuat ve erişim linklerini bulabilirsiniz.